Загальні положення

Рада є спеціальним проєктом Членів Ради, виключною метою діяльності якої є прийняття рішень щодо вирішення виробничо-логістичних питань та проблем, із якими виробники, експортери, імпортери та перевізники стикаються у своїй діяльності, та розроблення спільної позиції із відповідних питань.

Рада здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення про Раду.

Предметом діяльності Ради є лише координація діяльності Членів Ради з питань, визначених у напрямках діяльності Ради, без права втручання у будь-яку господарську та/або комерційну діяльність, процес прийняття управлінських рішень, політику ціноутворення Членів Ради тощо.

Рада не є юридичною особою.

Рада не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо:

- спільної підприємницької діяльності;

- не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання; та

- не здійснює контролю або управління над суб’єктами господарювання чи Членами Ради.

Рада та Члени Ради не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між Членами Ради або загалом, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:

 • ціни, за якою продається товар;
 • кількості товару, що виробляється;
 • стандартних формул, за якими ціна обраховується;
 • підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;
 • відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;
 • кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;
 • не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших Членів Ради;
 • купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);
 • призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх Членів Ради;
 • розподілу покупців між Членами Ради; та
 • розподілу територій, придбання чи реалізації товару між Членами Ради.