Членство у Раді

Члени Ради зобов’язуються будувати свої відносини на принципах законності, добровільності, рівноправності та відкритості.

Рада є вільною для вступу нових Членів. Членами Ради є організації, установи та інші особи, які приєдналися шляхом підписання Меморандуму.

Кількість Членів Ради не обмежується.

Члени Ради мають такі права:

  • брати участь у засіданнях Ради;
  • подавати свої пропозиції та голосувати з питань, які розглядає Рада;
  • одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Ради та ознайомлюватись із документами Ради;
  • робити запити щодо надання додаткових матеріалів з питань, винесених на розгляд Ради; та
  • вийти зі складу Ради шляхом подання відповідної заяви.

Члени Ради зобов’язані:

  • дотримуватись принципів діяльності Ради;
  • дотримуватись вимог законодавства України та Меморандуму.

Член Ради має право вийти зі складу Ради шляхом подання відповідної заяви на ім’я голови Ради.

Членство припиняється з дня подання такої заяви.

Членство у Раді примусово припиняється за наявності щонайменше однієї з підстав, перерахованих нижче:

  • невиконання Членом Ради своїх обов’язків;
  • вчинення дій або бездіяльності, які суперечать меті діяльності Ради та/або Членів Ради та могли завдати або завдали шкоди майну або репутації Членам Ради та/або Раді; або
  • ліквідації або за станом здоров’я Члена Ради.

Рішення про примусове припинення членства у Раді приймається на засіданні Ради.